Valpas
tilintarkastaja

Tilintarkastuspalvelut

Tilintarkastustoimisto Valppaana hoitaa mm. lakisääteiset tilintarkastukset, hanketarkastukset, liikennelupalausunnot pk-yhtiöille, säätiöille ja järjestöille. Lisäksi palveluihin kuuluvat lausunnot yritysjärjestelyistä. Laaja-alainen ammattitaito kirjanpidon, verotuksen ja yritysjuridiikan osalta, sekä aito kiinnostus asiakkaan liiketoimintaa kohtaan auttavat palvelemaan asiakkaita laidasta laitaan.

Lakisääteinen tilintarkastus

Jos tilintarkastuksen mieltää vain pakollisena pahana, se usein myös jää sellaiseksi. Koska tilintarkastus on pakollinen, siitä kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Ammattitaitoinen tilintarkastaja on talouden moniosaaja, jolta löytyy kokemusta, näkemystä ja neuvoja monenlaisiin yrityksen ongelmiin.

Tilintarkastus on palveluala siinä missä muutkin. Tarjoan laadukasta ja asiakaslähtöistä tilintarkastusta, jossa kuunnellaan asiakkaan toiveita ja tarkastus suoritetaan sujuvasti ja ammattitaidolla.

Lakisääteistä tilintarkastusta ohjaa hyvä tilintarkastustapa ja ensisijaisesti se on ns. laillisuusvalvontaa. Tilintarkastuksen lopputuotteena tilintarkastaja antaa työstään tilintarkastuskertomuksen, joka kertoo antaako tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asiasta.

Tilintarkastuspalveluihini kuuluu myös erilaiset lakisääteiset lausunnot ja rahoittajille annettavat lausunnot.

Hanketarkastukset

Tilintarkastustoimisto Valppaana hoitaa myös erilaisten avustus-/rahoitushankkeiden tilintarkastukset. Näitä ovat esimerkiksi Business Finland, ELY-keskus, STEA, UM ja RAY.

Heti projektin alkaessa on hyvä varmistaa, että projektin seuranta on rahoitusehtojen mukainen. Tämä koskee niin kustannusseurantaa kuin tuntikirjanpitoakin. Jälkikäteen näiden korjaaminen on usein työlästä ja virheellinen seuranta voi pahimmillaan johtaa saatujen avustusten palautukseen.

Yritysjärjestelyt

Yrityskauppatilanteessa ostaja ja myyjä ovat useimmiten hyvin erilaisessa tilanteessa. Myyjä tietää usein yrityksen kuin omat taskunsa, mutta ostaja joutuu arvailemaan asioita. Tämän vuoksi dd-tarkastukset ovat sekä myyjän että ostajan etu: tiedon lisääntyminen alentaa kauppahinnan ”epävarmuuskertoimia” ja vähentää kaupan jälkeisiä riitatilanteita.

Palveluni kattaa myös yritysjärjestelyihin liittyviä toimenpiteitä kuten taloudelliset Due Diligence -tarkastukset, arvonmääritykset, yritysmuotojen muutokset, sulautumiset ja jakautumiset.

Liikennelupalausunnot

Toimitan nopeasti lausunnot myös Trafin liikennelupahakemusta varten. Lausuntoa varten tarvitsen hakijan viimeisimmän tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Liikenneluvan hakijalla tulee olla omaa pääomaa 9000 euroa ensimmäisen auton osalta ja 5000 euroa seuraavien osalta. Omaan pääomaan saadaan erityistä varovaisuutta noudattaen laskea mukaan osakeyhtiölain 20 luvun  23 §:n 2 momentissa mainitut erät: poistoero, vapaaehtoiset varaukset, pääomalainat sekä varallisuuserät, joissa todennäköinen luovutushinta on kirjanpitoarvoa olennaisesti suurempi. Todistukseen tulee liittää erillinen selvitys omaa pääomaa oikaisevista eristä.